Stypendia kulturalne

1. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.);
• Uchwała Nr XXXIII-250-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów Gminy Andrychów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

2. Postanowienia ogólne:

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, przyznawanej na czas nie dłuższy niż do zakończenia danego roku kalendarzowego, realizowanej w postaci jednorazowego dofinansowania. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium w formie zarządzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek.

3. Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
Adres: 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 11
Telefon: 33 432 25 55, 504 204 608
Osoba kontaktowa: Anna Rajda (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

4. Wymagane dokumenty:

1) wniosek zainteresowanego na formularzu „Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury”;
2) oświadczenie kandydata o miejscu zamieszkania.

5. Opłaty:

Nie pobiera się.

6. Miejsce i termin składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:
• osobiście na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 11 (w godzinach pracy jednostki)
• lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Włókniarzy 11, 34-120 Andrychów, z dopiskiem: ”Dotyczy stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury”

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do końca września roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy

7. Termin odpowiedzi:

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu.

Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.

 8. Załączniki do pobrania:

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyznanie stypendium kulturalnego

Sprawozdanie z realizacji programu stypendium

 

 

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony