Stypendium sportowe okresowe

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1133 z późniejszymi zmianami);
  • Uchwała Nr LXVI-494-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX-307-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 2. Postanowienia ogólne:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie przyznaje okresowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji lub zawodnikom licencjonowanym zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, reprezentującym klub sportowy z terenu Gminy Andrychów lub reprezentujący Gminę Andrychów.

Stypendia wypłacane są ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

 1. Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
Adres: 34-120 Andrychów, ulica Włókniarzy 11
Telefon: 33 432 25 55
Osoba kontaktowa: Agata Mrajca (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie o przyznanie jednorazowego / okresowego stypendium za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu (do pobrania).
  • Kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki i osiągnięcia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
  • Odpis z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawcą jest klub), w przypadku kopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem.
  • Oświadczenie zawodnika o miejscu zamieszkania ( do pobrania).
  • Plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy.
  • Opinia szkoły / uczelni / klubu / innego podmiotu.

 2. Opłaty: Nie pobiera się.
 3. Miejsce składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Wnioski o przyznanie stypendium okresowego w dziedzinie sportu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

 • osobiście na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ulica Włókniarzy 11 (w godzinach pracy MOSKiT)
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ulica Włókniarzy 11, z dopiskiem:
  „Dotyczy stypendium okresowego w dziedzinie sportu”
 1. Termin odpowiedzi:

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie po weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi dokumentami podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie a stypendystą na przyznany okres.

       8. Załączniki do pobrania:

      Oświadczenie o miejscu zamieszkania

      Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie sportu

      Wzór umowy stypendialnej

 

 

 

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony