Druki oferty i sprawozdania

W związku z nowym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań przedstawiamy nowe druki.

Nowe wzory oferty i sprawozdania na 2021 rok