Cennik


Cennik Krytego Basenu w Andrychowie

Strefa Basenowa 1 godz.

Strefa Basenowa 1 godz.

Dzień / Czas

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Poniedziałek – Piątek 6:15 - 15:00

10,00 zł

8,00 zł

Poniedziałek – Piątek 15:00 - 21:40

12,00 zł

9,00 zł

Sobota / Niedziela / Święta 6:15 - 21:40

13,00 zł

9,00 zł

Strefa Basenowa 1 godz.

Dzień / Czas

Karta Dużej Rodziny

Bilet rodzinny
min. 2 os. dorosłe
+min. 1 dziecko

Karta Seniora

Poniedziałek – Piątek 6:15 - 15:00

8,00 zł/osobę

9,00 zł/osobę

6,00 zł

Poniedziałek – Piątek 15:00 - 21:40

8,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

Sobota / Niedziela / Święta 6:15 - 21:40

8,00 zł

9,00 zł

8,00 zł

Strefa Saun + Strefa Basenowa

Dzień / Czas

30 min.

60 min.

120 min.

1 min.

Poniedziałek - Piątek  15:00 – 21:40

15,00 zł

25,00 zł

40,00 zł

0,50 zł

Sobota / Niedziela / Święta 9:00 – 21:40

15,00 zł

25,00 zł

40,00 zł

0,50 zł

Karnety

Karnet 

Cena

Kwota doładowania

Bonus

Termin ważności od momentu doładowania karnetu

STANDARD 

100,00 zł

110,00 zł

10,00 zł

60 dni

SILVER 

250,00 zł

300,00 zł

50,00 zł

180 dni

GOLD 

500,00 zł

625,00 zł

125,00 zł

240 dni

VIP 

1 000,00 zł

1 300,00 zł

300,00 zł

365 dni

Jednorazowa opłata za kartę magnetyczną - 10,00 zł

Cennik Krytego Basenu w Andrychowie

Wynajem torów / niecek

Wynajem 60 min.

Poniedziałek-Piątek

Poniedziałek-Piątek

Sobota/ Niedziela/Święta

6:15 - 15:00

15:00 - 21:40

6:15 - 21:40

Niecka rekreacyjna - 1 tor

30,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

Niecka rekreacyjna - cała

200,00 zł

250,00 zł

300,00 zł

Niecka sportowa - 1 tor 

60,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

Niecka sportowa - 6 torów 

600,00 zł

800,00 zł

1 000,00 zł

Niecka rekreacyjna + niecka sportowa

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Zajęcia na basenie

Rodzaj zajęć

Czas

Koszt

Aqua Aerobik / Aqua Senior

45 min. Zajęć + 25 min. pobytu w strefie basenowej

15 zł + bilet wstępu na basen (cena zgodna z obowiązującym cennikiem)

Aquacycling

45 min. Zajęć + 25 min. pobytu w strefie basenowej

20 zł + bilet wstępu na basen (cena zgodna z obowiązującym cennikiem)

 

Cennik Krytego Basenu w Andrychowie 

 1. Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis na przebranie.
 2. Kwoty podane w cenniku są kwotami brutto.
 3. Za każde rozpoczęte 6 minut pobytu w strefie basenowej dolicza się 10% wartości zakupionego biletu.
 4. Za każdą kolejną minutę pobytu w strefie saun dolicza się 0,50 zł.
 5. Przejście do strefy saun zatrzymuje naliczanie czasu w strefie basenowej. Za każdą rozpoczętą minutę w strefie saun dolicza się 0,50 zł.
 6. Do bezpłatnego wejścia uprawieni są:
  • dzieci do 3 roku życia;
  • weterani oraz weterani poszkodowani;
  • opiekun grupy składającej się z co najmniej 15 osób.
 7. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
 8. dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej
  lub studenckiej;
 9. emeryci i renciści, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;
 10. osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 11. opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);
 12. osoby wchodzące w skład grupy;
 13. pozostali opiekunowie grup;
 14. honorowi dawcy krwi, po okazaniu ważnej legitymacji z wpisem świadczącym o oddaniu krwi w bieżącym roku kalendarzowym.

Cennik Krytego Basenu w Andrychowie 

Zajęcia grupowe fitness

Rodzaj

Czas

Koszt

Zajęcia fitness

60 min.

15,00 zł