Stawka czynszu w przetargu na najem Strefy Fitness

Zarządzenie Nr 21/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na najem lokalu użytkowego (Strefy Fitness), położonego w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy.

§1

Na podstawie § 4 ust. 8 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 1 tiret 1 i § 5 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, przyjętego Uchwałą Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek, zarządzam, co następuje:

§ 2

Ustalam stawkę wywoławczą czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w przetargu na najem lokalu użytkowego (Strefy Fitness), położonego w budynku Krytego Basenu w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11, na kwotę 30,00 zł netto.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pełna treść: Zarządzenie Nr 21/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie z dnia 7 listopada 2019 r.

Informacje kontaktowe

Basen kryty w Andrychowie

ul. Włókniarzy 11
34-120 Andrychów
tel. 33 432 25 55

Dyrektor MOSKiT: Marcin Putyra

biuro@moskit-andrychow.eu

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 432 25 55
e-mail:biuro@moskit-andrychow.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony