Stypendium sportowe jednorazowe

Stypendium jednorazowe Gminy Andrychów w dziedzinie sportu

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.);
  • Uchwała Nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród oraz stypendiów sportowych;
  • Uchwała Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek (z późn.zm.)
 2. Postanowienia ogólne:

  Burmistrz Andrychowa przyznaje jednorazowe stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji lub zawodnikom licencjonowanym zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, reprezentującym klub sportowy z terenu Gminy Andrychów lub reprezentujący Gminę Andrychów. Stypendia wypłacane są ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie.

 3. Jednostka prowadząca sprawę:

  Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
  Adres: 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 11
  Telefon: 33 432 25 55
  Osoba kontaktowa: Anna Rajda (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 4. Wymagane dokumenty:
  • wniosek zainteresowanego na formularzu „Stypendium jednorazowe Gminy Andrychów w dziedzinie sportu”;
  • kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki i osiągnięcia;
  • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
  • odpis z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawcą jest klub), w przypadku kopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie zawodnika o miejscu zamieszkania;
  • opinia szkoły / uczelni / klubu / innego podmiotu.
 5. Opłaty:

  Nie pobiera się.

 6. Miejsce składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

  Wnioski o przyznanie stypendium jednorazowego w dziedzinie sportu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

  • osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15 (w godzinach pracy Urzędu)
  • pocztą na adres: Urząd Miejski Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, z dopiskiem: ”Dotyczy stypendium jednorazowego Burmistrza Andrychowa w dziedzinie sportu”
 7. Termin odpowiedzi:

  Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

  Jednostka prowadząca sprawę po weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi dokumentami przedstawia Burmistrzowi Andrychowa na podstawie Karty Sprawy propozycję przyznania stypendium.

 8. Załączniki do pobrania: