Działalność odpłatna pożytku publicznego

Działalność odpłatna to, obok działalności nieodpłatnej i działalności gospodarczej, trzecia forma prawna dla działań organizacji pozarządowych.
Upraszczając, działalność odpłatna pożytku publicznego, nazywana w dalszej części tekstu działalnością odpłatną, to możliwość pobierania przez organizację pozarządową opłat za prowadzone działania oraz sprzedaż usług lub towarów świadczonych przez uczestników projektów.

Kto może prowadzić działalność odpłatną?

Działalność odpłatną mogą prowadzić wszystkie organizacje pozarządowe niezależnie od tego, jak długo działają i czy posiadają status organizacji pożytku publicznego. Działalność odpłatną mogą zatem prowadzić m.in. stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe, zarówno te, które działają od wielu lat, jak i te, które dopiero się zarejestrowały. Warto to wyraźnie podkreślić, ponieważ nadal można się spotkać z błędnymi opiniami, że działalność odpłatna może być prowadzona wyłącznie przez organizacje o statusie pożytku publicznego.