Logotypy do pobrania

System identyfikacji wizualnej miasta i Gminy Andrychów opiera się na herbie i znaku graficznym (logotypie) Andrychowa, które stosowane jest
w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza.

Warunkiem użycia logotypów jest złożenie pisemnej prośby o użycie
do Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie,
na adres: 34-120 Andrychów, ul. Włókniarzy 11 lub na adres
e mail (biuro@moskit-andrychow.eu), która zostanie rozpatrzona w możliwie jak najszybszym terminie.

Gmina Andrychów – Identyfikacja wizualna :

https://moskit-andrychow.eu/wp-content/uploads/2021/01/Identyfikacja-Wizualna-Gmina-Andrychow.pdf

Logotypy:

Wymiary: 1998 X 2364

Rozmiar: 310 KB

Format: PNG

Wymiary: 3238 x 656

Rozmiar: 146 KB

Format: PNG

Wymiary: 2701 x 656

Rozmiar: 125 KB

Format: PNG

Wymiary: 3238 x 656

Rozmiar: 1,97 MB

Format: JPG

Wymiary: 1823 x 1278

Rozmiar: 100 KB

Format: PNG

Wymiary: 946 x 473

Rozmiar: 71,3 KB

Format: JPG

Wymiary: 2364 x 1182

Rozmiar: 215 KB

Format: PNG

Wymiary: 1675 x 355

Rozmiar: 105 KB

Format: PNG