Informacja!

przez | 1 lipca 2020

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi karnetów na Kryty Basen

w Andrychowie  zakupionych przed 12 marca 2020 r. informuję, iż ich ważność zostaje przedłużona o czas zamknięcia basenu spowodowanego wystąpieniem stanu epidemii  przez SARS-Cov-2  ( tj. o 102 dni).

Termin ważności biletów jednorazowych z hologramem zostaje przedłużony do 30.12.2020 r.