Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

przez | 23 czerwca 2020


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Renata Rokowska,  zam. Andrychów.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę,
która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania, osiągnęła wysoki wynik
z kryteriów ustalonych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

Andrychów, dnia 23 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje: BIP MOSKIT