Zasady korzystania z Krytego Basenu w Andrychowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce wywołanej przez SARS-CoV-2

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce wywołanej przez SARS-CoV-2, określa się następujące wytyczne i zalecenia dla Krytego Basenu w Andrychowie:

 • Obowiązuje limit osób – 75% obłożenia obiektu;
 • Użytkownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia;
 • Bezpośrednio przed kasą powinna znajdować się tylko jedna osoba;
 • Pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kas zachowany powinien być co najmniej 1,5 metrowy dystans;
 • Użytkownicy zobowiązani są do zachowania między sobą 1,5-metrowego dystansu w czasie przebywania na terenie całego obiektu;
 • Na widowni mogą przebywać jednocześnie 44 osoby z zachowaniem odległości 1,5 metra z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących.
 • Użytkownicy zobowiązani są do noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania stóp przejść do basenu.
 • Ubierając się po kąpieli i pływaniu użytkownik ponownie zobowiązany jest założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również widza do czasu zajęcia miejsca na widowni i ponownego założenia po opuszczeniu miejsca.
 • Użytkowników obowiązuje staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod prysznicem przed wejściem na basen;
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do zmiany obuwia wierzchniego na klapki i przejścia na basen przez brodzik do płukania stóp;
 • W razie kaszlu lub kichania obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa łokciem lub częścią garderoby;
 • Zabrania się korzystania z basenu w razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała;
 • Zaleca się płatność bezgotówkową.